Örebro i arkivet och hjärtat

Här tänker jag bläddra runt i mitt minne och i bildarkiven. Det blir alltså från slutet av 1970-talet och framåt.

Almby 1962

Det faller sig naturligt för mig att börja med en flygbild över det Almby, som en gång i tiden var hela min värld.

Eftersom jag är född 1972 minns jag förstås inte just denna bild, men den är på ett sätt startskottet på det område som jag cyklat runt i, mil efter mil antagligen. Det jag talar om är det nybyggda området i mitten av bilden, med sina obevuxna jordplättar, som inom 10 år kommer att bli frodiga radhusträdgårdar, med härliga rabatter och fruktträd.

De tre parallellgatorna i området bär namn som anknyter till kyrkan och eftersom bilden är tagen mot norr eller möjligtvis nord-nordost (NNO) är gatorna från väst till öst Kantorstigen, Diakonstigen och Kyrkvaktarstigen.

Alla tre är fortfarande befriande nog återvändsgator och därför ett relativt barnvänligt kvarter, precis som för 50-60 år sedan. Anknytningsgatan som slingrar sig fram till dem heter Rudbeckiusvägen, efter Johannes Rudbeckius (född Rudbeck 1581, död 1646) från Ormesta, som sedermera blev biskop.

Det var på Rudbeckiusvägen 20 som jag bodde mina första 12 år. Det är den vänstra halvan av det lilla parhus som ligger vid infarten till området jag nyss beskrev, vinkelrätt mot de tre gatorna.

Den översta gatan på bilden, som löper i hela bildens bredd, är Hjälmarvägen. Träden längst till höger är relativt nyplanterade ser det ut som.

Vinkelrätt mot den, med början till vänster högt upp i bilden och sedan diagonalt höger neråt är den också till synes nyasfalterade Vallgatan.

Där den slutar löper sedan Hagvägen snett uppåt i bild, med lite äldre villabebyggelse.

Mitt emellan ”mina” tre gator och Hagvägen ligger Djäknegatan, som har vänstra sidan nya atriumhus (atrium = förgård, alltså innergårdar med mur omkring) och på högra sidan lite äldre villor.

Vägen närmast oss har dragits om. Hagvägen är numera rak och Vallgatan har fått en fortsättning mot Universitetet. När bilden togs fanns varken högskola eller universitet.

Den lilla förgreningen längst ner till höger är borta, precis som husen intill den. Det vita huset med svart tak i kurvan på vägen längst ner är Thorells handelsbod, eller Hållsta, som den hette när den öppnade 1909. Den lades ner 1976, så jag har faktiskt varit där med mormor och handlat! Huset är rivet för länge sedan och numera står det andra villor där.

Vita huset längst ner till vänster är Almby församlingshem. Gräsplätten till höger om detta var ett tag hem för Sveriges Radio och TV. Numera ligger kvarteret Marksjön där, med en blandning av hyreshus och bostadsrätter.