Örebro i arkivet och hjärtat

Fick idén att låta mitt intresse för lokalhistoria kombineras med mitt långa dagboksskrivande. Jag tänker plocka fram bilder ur Stadsarkivet och egna foton, som jag sedan skriver korta historier kring, utifrån egna minnen av den tiden.