Dagens homeopati – vilket skämt!

”Lägg ner nu. Kom ihåg att på den här sidan diskuterar vi INTE om homeopati fungerar eller inte. Här VET vi att homeopati fungerar. Och om du ska vara kvar här, så får du respektera den ståndpunkten.”

Här är ett direkt citat från skaparen av Facebook-gruppen ”Dagens homeopati” när en skeptiker ifrågasätter den bevisat icke-fungerande homeopatin.

Hur kan man veta att något fungerar, när alla studier (seriösa studier, vill säga) tyder på motsatsen? Då vet man inte, man tror inte ens, utan förnekar verkligheten tills det blir sjukligt.

I förlängningen innebär detta att de stackars vilseledda människor som sökt sig till gruppen av nyfikenhet, eller kanske känt sig svikna av vården i samhället, aldrig får en chans inom denna sekt att bli upplysta på riktigt.

Vem som helst kan undersöka världen med hjälp av vetenskapliga metoder, dubbelblinda placebokontrollerade studier med ett stort antal deltagare, men du kan aldrig på egen hand få ett signifikant resultat genom att testa något på dig själv. Det är homeopatins räddning, eftersom ca 35 % av alla effekter kan kopplas till placebo.

Comments are closed.